Je werkplek goed instellen, hoe doe je dat?

Je werkplek goed instellen, hoe doe je dat?

Mensendieckinhetbedrijf is adres voor MKB in de Kop van Noord Holland dat met passie en uitdaging werkt aan het zo aangenaam mogelijk maken van de werkplek van de werknemers. Door deze juist in te stellen geeft het zo’n natuurlijk mogelijke houding en beweging voor het lichaam. Dit houdt het lichaam vol en kan er sneller en efficiënter worden gewerkt. Achter de computer zie je veel nek- schouderklachten. Door de stoel goed in te stellen en het scherm op de juiste hoogte te plaatsen kan er al veel spierspanning weggenomen worden.

Mensendieckinhetbedrijf geeft advies bij:

  1. Knelpuntenanalyse werkplek: D.m.v. observaties, video-opnamen, vragenlijsten en metingen worden de werkplek en het gebruik daarvan onderzocht en geanalyseerd. Het zogenoemde werkplekonderzoek.
  2. Advisering en instructie: Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.
  3. Training in houding en beweging: Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende, het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de werknemer is minstens zo belangrijk. De werknemer zélf moet gezond gedrag gaan vertonen en goed gebruik willen leren maken van de hulpmiddelen.
  4. Re-integratie: In samenwerking met de Arbodienst of het re-integratiebureau kan de bedrijfsoefentherapeut zorgen voor een optimale re-integratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren

Neem contact op voor meer informatie en/of prijsopgave: info@mensendieckinhetbedrijf.nl of bel 06 2337 2428.

De praktijk hanteert de AVG richtlijnen per 25 mei 2018 deze kunt u nalezen op www.jolienglasoefentherapie.nl/contact