Ervaringen

Ervaringen Mensendieckhetbedrijf

Sinds 2007 komt Mensendieckinhetbedrijf op allerlei werkplekken. Grote meerwaarde is het snel signaleren ervaren en brede kijk.
Allerlei werkplekken komen daarbij voor van de afvalverwerking tot productie van schoonmaak tot directie-personeelsleden.

Gegeven trainingen voor arbo/ergonomie door Mensendieckinhetbedrijf:
-Medewerkers orthodontiepraktijk
-Medewerkers productielijnen
-Schoonmaakpersoneel, 60 medewerkers
-Trainen van de ergo coaches; hoe coach je een collega? In de zorg.
-Medewerkers van een houtverwerkingsbedrijf getraind.
-Kapsalon getraind op houding- en beweging bij het knippen, wassen enz.
-Scholieren van de opleiding Bloem&design worden jaarlijks getraind; hoe de ergonomie toe te passen in hun stage?!
-Sinds 2013 worden tevens de leerlingen van dierverzorging getraind in een
gastles tijdens de ergonomielessen.
-In 2014 zijn ook de leerlingen van de opleiding Detailhandel getraind in houding en beweging.
-In 2013 heeft Mensendieckinhetbedrijf 70 medewerkers getraind op hun kantoorwerkplek.
-In 2015 zijn diverse werkplekken bekeken en zijn de medewerkers van de kapsalon helemaal up to date wat betreft de houding- en bewegingen.
-In 2016 vele werkplekken bezocht op kantoren voor een grote organisatie.
-In 2016 trainingen gegeven gericht op houding en beweging op het werk.
-In 2016 leerlingen van het mbo getraind op hun houding en beweging welke voor gaat komen in de aankomende stage.
-In 2017 een geheel productiebedrijf doorlopen en iedere medewerker persoonlijke geïnstrueerd.
-In 2017 diverse kantoormedewerkers van juiste ergonomie advies voorzien.
-In 2017 een 5 tal trainingen gegeven op een laboratorium hoe de pincet te gebruiken, hoe de stoel juist in te stellen en welke oefeningen men kan doen tijdens het lang zitten in dezelfde houding.
-In 2018 worden er vrijwel wekelijks kantoren bezocht en werkplekken geadviseerd op ergonomie, hantering van het materiaal en juiste gebruik van het lichaam in de situatie.
-In 2018 zijn er op een basisschool te Middenmeer een 10 tal werkplekken geadviseerd rondom houding, beweging en werkplekinstelling.
-In 2019 in opdracht van een cliënt heb ik een vrachtwagenstoel helpen uitzoeken welke ergonomisch en bij hen het beste paste en voegde.
-2017-2018-2019 In opdracht van een thuiszorgorganisatie bezoek ik zeer regelmatig allerlei werkplekken voor advies bij lichamelijke klachten in de Kop van Noord-Holland.